Rakhni-Polivsky GP8

*сеna netto


  • Materiały: Granit
  • Kod: GP8
  • Ciężar właściwy: 2770 kg./m³
  • Nasiąkliwość: 0,2%
  • WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE: 150-250MPa
  • Depozyt: Rakhni-Polivsky
Usługi

Zamówić

Cena do negocjacji. Skontaktuj!