Chovnovske GP5

*сеna netto


  • Materiały: Granit
  • Kod: GP5
  • Ciężar właściwy: 2700 kg./m³
  • Nasiąkliwość: 0,2-0,5%
  • WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE: 90-120MPa
  • Depozyt: Chovnovske
Usługi

Zamówić

Cena do negocjacji. Skontaktuj!